Przedszkole Publiczne nr 13
w Rzeszowie
(17) 748-32-80 - przedszk.
(17) 748-32-81 - księg.
(17) 748-32-82 - dyr.
sekretariat@pp13.resman.pl
dyrektor@pp13.resman.pl

 

 RAMOWY   ROZKŁAD  DNIA

                    •       630– 800schodzenie się dzieci -     zabawy wg inwencji dziecka – zabawy w kącikach  zainteresowań,                                                                                  wspomaganie rozwoju dziecka, prowadzenie obserwacji pedagogicznych

                    ·         8 00 – 830 zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, ćwiczenia poranne – grupy starsze,
                           zabawy ruchowe – grupy młodsze;czynności higieniczne przed śniadaniem- nauka samodzielnego korzystania z toalety 
                           i prawidłowego mycia rąk

 

·         830– 900   śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków,
zajęcia dodatkowe

 

·         00- 1000   zajęcia edukacyjne przygotowane i kierowane przez nauczycielkę, uwzględniające potrzeby,
możliwości rozwojowe i propozycje dzieci; spacery, wycieczki; ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe; 

 

·         1000- 1015  drugie śniadanie

 

·         1015 - 1130 swobodna aktywność dziecka w sali i w ogrodzie przedszkolnym; pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe, imprezy okolicznościowe    

 

·         1130-1200  czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu
Obiad -  zupa - ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanka na temat zdrowego sposobu odżywiania się

 

·         1200-1400  Dzieci młodsze – przygotowanie do odpoczynku, poobiedni odpoczynek, kwadrans na bajki–słuchanie muzyki relaksacyjnej
Dzieci starsze- relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy w ogrodzie, spacery, 
praca wyrównawcza, zajęcia dodatkowe ( język angielski)

 

·         1400-1430  czynności porządkowe, pomoc w nakrywaniu do stołu
 Obiad – II danie  - dbałość o estetykę jedzenia.

 

·         1430-1630 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne,  stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe,
praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy tematyczne w małych zespołach, inspirowane przez dzieci i nauczyciela,
zabawy na świeżym powietrzu;

 

·         1630-1700  zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.