Przedszkole Publiczne nr 13
w Rzeszowie
(17) 748-32-80 - przedszk.
(17) 748-32-81 - księg.
(17) 748-32-82 - dyr.
sekretariat@pp13.resman.pl
dyrektor@pp13.resman.pl

MISJA  PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO  NR 13 W RZESZOWIE

 

,, Dzieci są nadzieją , która rozkwita wciąż na nowo,

projektem  , który nieustannie się urzeczywistnia ,

przyszłością , która pozostaje zawsze otwarta ‘’

                          / Jan Paweł II /

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Gdziekolwiek się znajdziemy … ,, będziem Polakami ‘’.

 

             Naszym  celem jest stworzenie warunków wychowawczych i edukacyjnych, zapewniających wszechstronny rozwój dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi                  z ukierunkowaniem rozwoju patriotycznego budzącego u dzieci przywiązanie do tradycji, obrzędów, zwyczajów, świadomości bycia Polakiem.

    My nauczyciele tak będziemy uczyć nasze dzieci by zawsze i wszędzie mając oczy  i uszy otwarte na dobro swojego kraju poznały jego tradycje i nowoczesność .

 


 

WIZJA  PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO  NR 13  W RZESZOWIE

 

,, Pragnę … wypowiedzieć tę radość , jaką dla każdego z nas stanowią dzieci , wiosna życia , zadatek przyszłości każdej dzisiejszej ojczyzny .’’

                                                                                                                                                           / Jan Paweł II /

 

Budzimy i pogłębiamy u dzieci  ogromną ciekawość świata , ludzi , rzeczy pamiętając jak  ważne  i skuteczne jest mądre i dobre słowo nauczyciela , książka – przyjaciel , atrakcyjna wycieczka  czy integracyjna zabawa .

Dbamy o to , by dzieci wyrastały tu i teraz w naszej Małej i Dużej Ojczyźnie jak piękne, szlachetne , smukłe drzewa – zachowując , pomnażając i utrwalając swoje umiejętności i talenty. Pragniemy by wyniosły                   z Przedszkola umiłowanie swojego kraju , znajomość  przyrody , tradycji .

Głównym zadanie przedszkola jest budzenie u dzieci miłości do małej wielkiej Ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej , narodowej , europejskiej .

Dla małego dziecka Ojczyzną jest jego wieś czy miasto , w którym mieszka z rodziną , kolegami , sąsiadami , gdzie wszystko jest znajome i bliskie , gdzie czuje się zadomowiony i bezpieczny . Związki z Ojczyzną rozpoczynają się od więzi z rodziną , przedszkolem , swoją miejscowością , najbliższymi okolicami . Ten krąg dopiero potem stopniowo się rozszerza .

Symbole narodowe powinny wzbudzać dumę dzieci z tego , że są Polakami . Postawa szacunku wobec symboli narodowych powinna być przejawem kultury i dojrzałości obywatelskie społeczeństwa.