Przedszkole Publiczne nr 13
w Rzeszowie
(17) 748-32-80 - przedszk.
(17) 748-32-81 - księg.
(17) 748-32-82 - dyr.
sekretariat@pp13.resman.pl
dyrektor@pp13.resman.pl

Rusza nabór na NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020 

  

 

https://naborp-kandydat.resman.pl/rzeszow/News

 

 

 


LP.


RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

1.

 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego


Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


od 5 lutego 2019 godz. 8.00 do 11 lutego 2019 godz. 15.00od 1 marca 2019 godz. 8.00 do 15 marca 2019 godz. 15.00


od 13 maja godz. 8.00 do 24 maja 2019 godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 1marca godz. 8.00 do 21 marca 2019 godz. 15.00od 13 maja godz. 8.00 do 30 maja 2019 godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


27 marca 2019 godz. 9.00


5 czerwca 2019 godz. 9.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia).

od 27 marca godz. 9.00 do 5 kwietnia 2019 godz. 15.00

od 5 czerwca godz. 8.00 do 12 czerwca 2019 godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

10 kwietnia 2019 godz. 9.00

17 czerwca 2019 godz. 9.00